Rekrutacja na 9 edycję rozpocznie się

w połowie maja 2022 r.

Informacje są dostępne w zakładce „Rekrutacja”