Rekrutacja na studia rozpocznie się 1 czerwca

Planowany termin rozpoczęcia studiów – październik 2023 r.

Informacje są dostępne w zakładce „Rekrutacja”